Services

บริการนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล
Innovation and Digital Learning Services

- บริการระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน

- บริการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมการสอน

- บริการให้คำแนะนำและจัดทำ eBook

- บริการแนะนำและให้คำปรึกษาการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Services

- บริการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

- บริการยืม-คืน หนังสือ

- บริการยืม-คืน สื่อมัลติมีเดีย

- บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- บริการสถานที่ในการอ่านหนังสือ หรือประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา

- บริการจัดหาและยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

- บริการ VPN เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

DLC News

Creative Economy Agency

จากนโยบายผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็น ‘เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชีย’ ในช่วงทศวรรษ 2530 ต่อด้วยการพัฒนาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าและรายได้สูงจากภาคอุตสาหกรรมที่เรียกว่า ‘นิกส์’ (NICS: New Industry countries) หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ จนกระทั่งถึงยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เราต่างต้องฝ่าฟันความท้าทายมาแล้วมากมาย ต้องใช้เวลาเยียวยาบาดแผลทางเศรษฐกิจยาวนาน และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่จะนำพาประเทศให้ก้าวต่อได้อยู่เสมอ

ที่มา: www.tcdc.or.th

อ่านต่อ

Creativity + Tech: วิถีสตาร์ทอัพแห่งวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นปรากฏการณ์ที่ก่อตัวขึ้นควบคู่กับการเกิดของกลุ่มผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือ “สตาร์ทอัพ” ที่สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและลูกค้า ด้วยโมเดลทางธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดด “ความคิดสร้างสรรค์” เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้อย่างไร และพวกเขาจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มากหรือน้อยเพียงใด

ที่มา: www.tcdc.or.th

อ่านต่อ

CREATIVE ECONOMY IN ACTION กันยายน 2561 | ปีที่ 9 ฉบับที่ 12

Creative Economy in Action ตั้งแต่จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลจากฮอลลีวูด ความนิยมในรายการ The Mask Singer และ Master Chef Thailand มาจนถึงกระแสละครบุพเพสันนิวาส และวงไอดอลอย่าง BNK48 ทุกอย่างล้วนเป็นผลผลิตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งสิ้น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หรือ “Creative Economy” ไม่ใช่คำใหม่ แต่เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประวัติยาวนาน และถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศในหลายประเทศชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย

ที่มา: www.tcdc.or.th/creativethailand

อ่านต่อ

ประมวลภาพ