Services

บริการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Services

1. บริการยืม-คืน หนังสือและทรัพยากรสารสนเทศได้ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการรับบริการ และสามารถต่ออายุการยืมหนังสือได้เองผ่านระบบ eLibrary หรือ แอพพลิเคชั่น ALIST OPAC

2. บริการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยได้ โดยใช้เครือข่ายและรหัสประจำตัวนักศึกษาในการเข้าใช้บริการผ่านระบบ eDatabase

3. บริการอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น Power Bank, หูฟัง, ปลั๊กไฟ, สายชาร์ต เป็นต้น โดยสามารถยืมใช้ได้ภายในศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศเท่านั้น

4. บริการพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) ภายในศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งพื้นที่อ่านหนังสือทั่วไป ห้องประชุมเล็ก ห้องเรียนเล็ก รวมถึงการใช้อุปกรณ์นำเสนอภายในห้องประชุม

5. บริการจองห้องหรือยืมใช้อุปกรณ์ต่างๆ แบบออนไลน์ได้ ผ่านทางบริการ DServices

6. บริการ VPN เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

DLC News

จาก Book สู่ Digital Book ถึง Digital x Book x Design

ในขณะที่เราเคยเข้าใจกันว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะพาเอาหนังสือเล่มให้ล้มหายตายจาก (ไม่นับความตื่นเต้น-หวาดหวั่น-ยอมรับชะตากรรมกับทิศทางที่เทคโนโลยีจะพาเราไป) มันก็อาจเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ในอีกมุมเพราะเอาเข้าจริง อีบุ๊กกลับไม่สามารถทดแทนหนังสือเล่มได้ในความรู้สึกของหลายคน ในขณะที่หนังสือเสียงกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ส่วนหนังสือเล่มแม้จะมีคนอ่านน้อยลง ก็ยังไม่ถึงกับล้มหายตายจากไปไหน

ที่มา: www.tcdc.or.th

อ่านต่อ

Creativity + Tech: วิถีสตาร์ทอัพแห่งวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เป็นปรากฏการณ์ที่ก่อตัวขึ้นควบคู่กับการเกิดของกลุ่มผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือ “สตาร์ทอัพ” ที่สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและลูกค้า ด้วยโมเดลทางธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตแบบก้าวกระโดด “ความคิดสร้างสรรค์” เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้อย่างไร และพวกเขาจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มากหรือน้อยเพียงใด

ที่มา: www.tcdc.or.th

อ่านต่อ

Digital & Innovative Leadership : DIL

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล เหตุใดองค์กรชั้นนำระดับโลกจึงสามารถปรับตัวได้ทัน อยู่รอดและเติบโตได้ หากท่านเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร ที่กำลังเผชิญความท้าทายที่เริ่มส่งกระทบต่อธุรกิจในปัจจุบัน มาค้นหาคำตอบจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์จากองค์กรชั่นนำระดับโลกอาทิ Google, Intel รวมถึงผู้ครำ่หวอดในแวดวง Startup เพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติจริง และนำองค์กรก้าวต่อไปข้างหน้า DIL เป็นหลักสูตร 64 ชั่วโมง โดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยากรจาก Asian Institute of Digital and Innovation [AIDI] ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำปรึกษาในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2561รับเพียง 45 คน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้เท่านั้น ราคาพิเศษสำหรับองค์กรที่เข้าร่วมอบรมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ที่มา: www.hu.ac.th

อ่านต่อ

ประมวลภาพ